Когато загубите близък и обичан човек, за вас е важно да го изпратите достойно и с уважение в последното му земно пътуване, както и да имате възможност спокойно и изцяло да се отдадете на скръбта си.